STIFTELSEN GUNVOR KAMKES OCH SVEN JOANNS MINNESFOND

förklarar härmed till ansökan ledigt ett stipendium om 60.000 kronor.

Enligt statuterna skall stipendiet tilldelas konstnär eller i andra hand författare. Anknytning till Kronobergs län ges företräde.

Ansökan ställs till Stiftelsen Gunvor Kamke och Sven Joanns minnesfond, c/o Smålands museum, Box 102, 351 04 Växjö och skall vara inkommen senast 10 september 2010.

Upplysningar om stipendiet lämnas av Monika Gyllkrans, chef på publikavdelningen, Smålands museum, tel. 0470-70 42 12, mobil. 070-733 04 88.